Amino Terapi Aşısı

Aminoasit Nedir ?
Amino asitler proteinlerin yapı taşıdır. Vücudun toplam ağırlığının %20’sini amino asitler oluşturur. Yaşam ancak amino asitlerin varlığında mümkün olur. Çünkü vücuttaki tüm yapı ve fonksiyonlarda amino asitler rol oynar.
Genler amino asitlerden oluşur. En önemlisi genler sadece 20 adet amino asidi kullanarak vücut için gereken proteinleri (hormonlar, enzimler, dokular, antikorlar vb.) sentezleyebilir.
Protein sentezlenebilmesi için gerekli 20 amino asitten 11 tanesi vücut tarafından üretilebilmektedir. Kalan 9 amino asit ise dışarıdan alınmalıdır. Bu amino asitlere easansiyel (zorunlu) amino asitler denir.
Esansiyel Amino asitler ;