Kök Kanal Tedavisi

Diş içinde bulunan ve pulpa adı verilen canlı dokunun çıkarılmasına kanal tedavisi denilmektedir. Kanal tedavisi dişin hasar gördüğü ve pulpanın canlılığını yitirdiği durumlarda uygulanmaktadır. Pulpa dokusu çıkarılır, kök kanalları dezenfaktan solüsyonlar ile yıkanır ve şekillendirilir. Biyouyumlu materyaller ile şekillendirilen kanallar doldurulmaktadır. 

Kanal Tedavisi Nedir?

Kanal tedavisi, dişin korunmasını sağlamak ve dişin kaybedilmesini önlemek için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Başarılı bir kanal tedavisi, dişin sağlığını ve fonksiyonunu uzun süre korumasına yardımcı olur. 

Kanal Tedavisi Kimin için Uygundur?

Kanal tedavisi, dişin iç kısmında bulunan pulpa dokusunun iltihaplanması, enfeksiyonu veya hasar görmesi durumunda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kanal tedavisi, aşağıdaki durumlar için uygun olabilir:

Şiddetli diş çürüğü: Diş çürüğü ilerlediğinde, bakteriler dişin pulpa dokusuna ulaşabilir ve iltihaplanmaya veya enfeksiyona neden olabilir. Bu durumda, kanal tedavisi ile pulpa dokusu temizlenerek dişin korunması sağlanır.

Diş travması: Dişin maruz kalacağı anlık ya da sürekli bir tramva sonucu pulpa dokusu hasar görebilir. Travmatik bir olay sonucunda dişte meydana gelen kırıklar, çatlaklar veya diş kökünün kırılması durumunda, kanal tedavisi uygulanabilir.

Aşırı diş aşınması: Parafonksiyonel hareketlere bağlı olarak dişler aşırı kuvvete maruz kalabilir ve buna bağlı olarak pulpa dokusu zarar görebilir ve dişte aşınma meydana gelebilir. Bu durumda, kanal tedavisi gerekebilir.

Dişin tekrarlayan tedavilere ihtiyaç duyması: Dişin daha önce yapılan dolgular, kaplamalar veya diğer tedavilere olumsuz tepki vermesi durumunda pulpa iltihaplanabilir ve kanal tedavisi gerekli olabilir.

Kök ucu lezyonları: Düzenli tramvaya maruz kalan dişlerde ya da çürüğün pulpa dokusuna ulaştığı ve müdahale edilmediği dişlerde kök uçlarında lezyon gelişebilir. Bu durumlarda lezyonun tedavisi için yine kanal tedavisine ihtiyaç duyulabilirç

 

Kök Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Elbette, kanal tedavisi işlemi dişin iç kısmında yani pulpa alanında bulunan hasarlı veya iltihaplı doku temizlenerek yapılır. İşlem, aşağıdaki adımları içerir:

  • Öncelikle, herhangi bir dişin pulpa odasına erişim sağlamak için diş üzerinde giriş kaviteleri veya giriş yolları açılır. Bu işlem dişin anatomik yapısına uygun olarak yapılır.
  • Giriş kaviteleriyle erişilen pulpa odası, varsa çürük temizlenir ve zarar görmüş veya enfekte olmuş pulpa dokusu çıkartılır.
  • Pulpa çıkartıldıktan sonra, kök kanallarına ulaşılır ve özel aletlerle temizlenir ve anatomik olarak şekillendirilir.
  • Şekillendirilen kanallar ve pulpa boşluğu, biyolojik olarak uyumlu dolgu materyalleriyle daimi olarak doldurulur. Guta-perka adı verilen bir malzeme, şekillendirilen kanala yerleştirilir ve kanal dolum patları ile sıkıştırılır.
  • Bazı durumlarda, özellikle dişte çürük nedeniyle madde kaybı olduğunda, kanala metal veya fiber yapıda post adı verilen bir yapı yerleştirilerek yapısal destek sağlanır.
  • Kanal tedavisi sonrasında, enfeksiyonun ilerleyip ilerlemediğini veya iyileşip iyileşmediğini kontrol etmek için tedavi öncesi ve sonrası röntgenler alınır. Tedavi sonrası düzenli kontroller yapılır ve dişin iyileşme süreci takip edilir.

Kanal Tedavisi Fiyatı

Kanal tedavi fiyatları diş kök sayısına göre değişiklik göstermektedir. Kesin bir fiyat hakkında bilgi vermek için diş hekiminin detaylı muayene gerçekleştirmesi gerekmektedir.

WhatsApp WhatsApp (Çevrimiçi)