PH Formula Leke Tedavisi

Cilt yenileme etken maddeleripHformula cilt yenileme asitleri, vitaminleri, antioksidanları, antiinflamatuarları, amino asitleri ve eser elementlerini benzersiz PH-DVC™ biyo-yararlanım gönderim kompleksi içinde bir araya getiren ve çok özel farmasötik bileşenler kullanan ilk farma-kozmesötik olmakla iftihar etmektedir. PH-DVC™ kompleksi etken maddelerin dengeli ve kontrollü gönderimini sağlar. Alışılagelmiş peelinglerde sıkça görülen olumsuz yan etkilerle karşılaşmadan en yüksek düzeydeki formülasyonlara ulaşmaya olanak verir.

Kontrollü kimyasal cilt yenilemeKontrollü kimyasal cilt yenileme işleminde kullanılan asitlerin etkinliği asidin doğasına, penetrasyon kapasitesine ve bunların yanı sıra asidin ciltle teması sırasındaki proton salım potansiyeline bağlıdır. Etken maddeler bir kez cilde uygulandığında, protonları derinin farklı tabakalarına taşıma yetisine sahip moleküller olarak görev yapmakta ve sonuçta hücre döngüsünün hızlanması ve optimum cilt yenilenmesi sağlanmaktadır.

Kontrollü kimyasal cilt yenileme seviyeleri 1. Seviye = HAFİF cilt yenileme
2. Seviye = YOĞUN cilt yenileme
3. Seviye = Yalnızca hekimlerin kullanımına yönelik MEDİKAL cilt yenileme

Cilt yenileme asitleri ve enzimleri
 • Pirüvik asit – alfa keto asit
 • Mandelik asit – alfa hidroksi asit
 • Fitik asit – inositol hekzakifosfat (IP6)
 • Hidroksipopiyonik asit – alfa hidroksi asit
 • Laktobionik asit – poli hidroksi asit
 • Salisilik asit – beta hidrosksi asit
 • Papain – enzim kompleksi
vitaminler antioksidanlar antiinflamatuarlar
 • A Vitamini (Retinil palmitat, Retinol)
 • B5 Vitamini (Pantotenik asit)
 • C Vitamini (L-askorbik asit)
 • Niasinamid
 • Piknogenol
 • Roybos çayı özeti
 • Laktoferin
 • Glutatyon
 • Krizinimid
 • Azeloglisin
 • Galaktarik asit
 • Ursolik asit
amino asitler eler elementler metabolizör
 • Fenilalanin
 • N-asteil glukozamin
 • GHK peptid kompleksi
 • Arjinin
 • Çinko
 • Perflurodekalin
cilt gönderim araçları diğer
 • PH-DVC biyo-yararlanım gönderim kompleksi
 • Powerclay bazı
 • THPE
 • Hiyalüronik asit
 • Sito-sitim

PH-DVC™ biyo-yararlanım gönderim kompleksi

pHformula Laboratuvarları farklı aktif bileşenlerin biyo-yararlanımını yükselten PH-DVC™ isimli yeni ve inovatif bir kompleks geliştirmiştir. PH-DVC™ ayrıca maksimum etkinliği muhafaza ederken yüksek asit konsantrasyonları kullanımından kaynaklanabilecek olumsuz etkileri tersine çevirmektedir.

PH-DVC™ üç ayrı yapıdan oluşmaktadır: 1. Saponin kompleksi: üstün antiinflamatuar özellikler
2. Polarize sulu kümeler: etken maddelerin araç ya da taşıma sistemi
3. F-dekalin: oksijen taşıyıcıPH-DVC™ kompleksi hem hidrofil hem de hidrofobdur.

Söz konusu özellik kompleksin, aktif bileşenlerin cilt zarına muntazam şekilde nüfuz etmesini kolaylaştırdığı anlamına gelir.

Saponin kompleksi duyusal iritasyona ket vurma yoluyla yüzeysel cilt travması, tahriş ve iltihaplanmanın en aza indirilmesinde yardımcı olur. Bu benzersiz özellik asit çözeltilerinin maksimum konsantrasyonlarda kullanımına imkân verir.

Organik mikro-polarize yapı aktif bileşenler için bir hücrelerarası taşıyıcı işlevi görür.

F-dekalin ya da daha iyi bilinen ismiyle Perflurodekalin ekstra oksijen sağlayan bir flurokarbon ve dekalin türevidir. Oksijen taşıma kapasitesi sayesinde perflurodekalin, hücre kültürü sırasında oksijen gönderimini artırmak amacıyla kullanılmaktadır ve bazı araştırmalar perflurodekalinin yara iyileşmesi sürecine yardımcı olmanın yanı sıra cildin bariyer işlevi görme özelliğini artırdığını göstermiştir.

Alkalilere karşı asitler

Asit, baz ve pH gibi kavramlar sulu çözeltilerle ilgilidir. pH, hidrojen iyonu konsantrasyonunu ya da bir türün proton veya elektron verme/alma yetisini ifade eder. Asitler ve bazlar hidrojen iyonlarının ya da proton/elektron verici veya alıcılarının bağıl yararlanılabilirliğini yansıtır. Asit-baz tepkimeleri canlı hücreler ve etkili cilt yenileme süreci için son derece önemlidir.

pH cetvelipH cetveli bir çözeltideki hidrojen iyonu aktivitesinin negatif ondalık logaritması olarak tanımlanır. Fazla hidrojen iyonuna (H+) (asitler) veya fazla hidroksit iyonuna (OH-) (bazlar veya alkaliler) sahip maddeleri belirlemek için kullanılır. Fazla hidrojen iyonuna ve az hidroksit iyonuna sahip bir maddenin asidik olduğu söylenir. Hemen hemen nötr bir madde olan su yaklaşık olarak 7 pH’tadır. Bir asit ve bir baz birleştirildiğinde ortaya çıkan başlıca yan ürün sudur: HOH.

Alkalilere (bazlara) karşı asitlerHem asitler hem de bazlar aşındırıcı olma potansiyeline sahiptir.

AsitBir asit yüksek konsantrasyonda H+ iyonlarına sahip bir maddedir ve doğasına bağlı olarak ya organik ya da inorganik olarak tanımlanabilir. Asitler 1 ila 7 arasında bir pH’a sahiptir. Asitler bir sulu çözeltiden ortama proton vererek ayrılabilir. Yüksek derecede asidik maddelere, düşük bir pH’la otomobil akülerinde kullanılan sülfürik asit ve 1 pH’a sahip hidro-iyodik asit örnek verilebilir.

Alkaliler (bazlar)Bir baz yüksek konsantrasyonda OH- iyonlarına sahip bir maddedir.

Bazlar 8 ila 14 arasında bir pH’a sahiptir. Alkaliler ya da bazlar, bir H+ alabilen, ortama e- verebilen veya bir OH- sağlayan maddeler olarak tanımlanır. Çok aşındırıcı bazlara 13 pH’a sahip sodyum hidroksit (kostik soda veya kül suyu olarak da bilinir) ve 13,5 pH’a sahip potasyum hidroksit örnek verilebilir.

Asitlerin pH-pKa bağıntısı

pH nedir?pH bir çözeltinin nihai formülasyonundaki asitliğini ve çözeltinin pH değeriyle bağlantılı olarak cildin toleransını ölçmenin bir yoludur.

pH = – log [H+]

pKa nedir?Asitlik sabiti (Ka) üzerinden tek tek asitlerin asitliğini ölçmenin bir yolu olarak tanımlanabilir. pKa asidin kuvvetinin veya daha basit bir ifadeyle asidin ne kadar asidik olduğunun ölçülmesidir. Kuvvetli asitler zayıf asitlerden daha düşük bir pKa değerine sahiptir.

pH > pKa: Tamponlanmış veya nötralize edilmiş kozmesötik formülasyonlarÇözelti %10 asit, %90 tuzdur (tuz içeriği asit içeriğine ağır basmaktadır). Bu gibi olumsuz etkilerin önüne geçmenin yaygın olarak kullanılan ve genellikle asidin “tamponlanması” olarak da bilinen bir yolu, çözeltiye asitle tepkimeye giren bir alkali tuzu (baz) eklemektir. Bu tepkime ilgili tuzu meydana getirirken, geride değişken miktarda serbest asit bırakır ve pH’ta bir artışa yol açar. Sonuç olarak cilt yüzeyinde daha az travma ve tahriş meydana gelirken buna karşılık yararlanılacak az sayıda protonun kalmasıyla rejeneratif etkide ve dolayısıyla cilt yenileme işleminin etkinliğinde bir azalma görülür.

Sonuç:Yararlanılabilir proton konsantrasyonunda azalma. Sınırlı cilt gençleştirme özelliği.

pH < pKa: Serbest asitli tıbbi formülasyonlarÇözelti %90 asit, %10 tuzdur (asit içeriği tuz içeriğine ağır basmaktadır).

Serbest asitlerden oluşan düşük pH’lı bir sulu çözelti kullanılırken çok sayıda kontrolsüz proton serbest kalır. Bu durum düzensiz emilim ve cilt yüzeyinde belirgin travma nedeniyle muntazam olmayan cilt soyulması gibi çeşitli olumsuz yan etkiler doğurabilir.

Sonuç:Çeşitli komplikasyonlarla birlikte yararlanılabilir proton konsantrasyonunda en büyük artış. Daha yüksek etkinlik fakat bunun yanı sıra ciltte kontrolsüz tahriş, iltihap ve başka birçok yan etki.

pKa değerleriyle dengede bir pH: Serbest asitli farma-kozmesötik formülasyonlarpHformula’nın cilt yenileme işleminin hedefi, cilt hücreleri için en doğru gübre olduğu düşünülen maksimum kontrollü proton salımını gerçekleştirmektir. Bu hedefe pHformula formülasyonlarına eklenen benzersiz PH-DVC™ (gönderim aracı kompleksi) ile ulaşılmaktadır.

Sonuç:Yararlanılabilir proton konsantrasyonunda komplikasyona mahal vermeden maksimum artış. Kusursuz rejeneratif etkinlik, kontrollü gönderim, en az tahriş ve iltihaplanma ile düşük yan etki riski.

FİYAT ALMAK İÇİN FORMU DOLDURUN


WhatsApp WhatsApp (Çevrimiçi)