Burun Estetiği

Burun estetiği operasyonları, sağlık sorunları veya estetik kaygılar sonrasında gündeme gelmektedir. Sağlık sorunlarını iki grup altında toplamak mümkün olabilir:

Burundaki yapısal bozukluklar sonrasında kişi düzgün nefes alamayabilir ve burun bu işlevi yerine getirme özelliğini kaybedebilir. Nefes ve koku almada yaşanan sorunlar kişinin yaşam kalitesini etkilemekte ve başka daha büyük vakaları tetikleyebilmektedir. Bu durumlar genetik olabileceği gibi, sonradan yaşanan yaralanma, çatlama, kırılma gibi sebepler sonucunda hava kanallarının daralması veya tıkanmasıyla da oluşabilir.

Burundaki şekil bozuklukları ise aynı şekilde genetik sebeplerden oluşabildiği gibi sonradan çarpma, düşme ya da benzeri travmalarla, yanık veya çeşitli hastalıklar sonucunda da oluşabilir. Şekil bozuklukları işlevsel bozukluklara zemin hazırladığı gibi kişide psikolojik sorunlara da sebep olabilir. Burun estetiği ameliyatları (rinoplasti) bu sorunların çözümünü kısmen ya da tamamen sağlayabilir.

Estetik sebeplerden dolayı burun ameliyatı (rinoplasti) yaptırmak isteyenler genellikle yüz yapılarına uygun olmadığını düşündükleri burun şekillerinin istedikleri şekle getirilmesi talebinde bulunurlar. Aslında burun estetiği operasyonu öncesinde hastanın talebi her ne kadar dikkate alınsa da hekim tecrübesi ve tıbbi bilgileri ile en doğru şekil tercihinde ana etken olmalıdır. Hekim hem estetik açıdan güzel görünecek hem cerrahi açıdan doğru olacak seçimi hastanın düşüncesini de alarak yapacaktır.

Genelde toplumdaki popüler kişilere fiziksel olarak da benzemek isteyenler estetik ameliyatlara başvurarak bu kişiyi referans göstermektedirler. Burun yüz estetiğinde en önemli noktalardan olduğu için burun ameliyatlarında da bu isteklere çok rastlanılmaktadır. Bu isteklerde hekimin tavrı hastanın gerçekten bu estetiğe ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek ve gerekirse hastayı bu operasyondan vazgeçirmek olacaktır. Ancak kişinin gerçekten estetik olarak görünümünü etkileyen ya da kendini iyi hissetmesine engel olan bir durum varsa rinoplasti gerçekleştirilir.

Burun şekli yapılan ölçümler sonrasında yüzün yapısına göre belirlenen oranlarla seçilir.

Kimler burun estetiği yaptırabilir?

Burun estetiği operasyonları kişinin gelişim çağının sona ermesinden sonra yapılabilen bir ameliyattır. Burnun son şeklini alması gereklidir ve bu sebeple gelişimin tamamlanmış olması şarttır. Ayrıca bu gelişimin psikolojik yönü de uzman ve tecrübeli doktorlar tarafından incelenmektedir. Kişilerin tüm isteklerinin doğru tercihler olmayabileceği ve bu isteklerin ileride değişebilecek olma ihtimali hekimleri kişinin kararlarını sorgulamaya itmektedir.

Revizyon rinoplasti ameliyatı nedir?

Daha önce rinoplasti ameliyatı geçirmiş kişilere sonuçtan memnun olmadıkları durumlarda yeniden burun estetiği operasyonu yapılması revizyon rinoplasti olarak adlandırılır. Önceki ameliyatlar sırasında buruna müdahale edildiği için revizyon ameliyatları ilk kez yapılan burun ameliyatlarına göre daha zor olabilmektedir.

Deviasyon (burun eğriliği) ameliyatı

Burun eğriliği nefes almayı zorlaştıran bir problemdir ve bu birçok sorunun kaynağı olabilir. Oksijenin yeterince alınamaması organların istenilen düzeyde beslenememesine sebep olmaktadır. Uyku düzenini de etkileyen bu durum insanın dinlenmesine de engel olarak yaşam kalitesinin bozulmasına sebep olur.

Burun estetiği ameliyatı öncesi

Ameliyat öncesinde bazı ilaç kullanımlarında kısıtlamalar gerekecektir. Ayrıca tüm genel anestezi operasyonlarında uygulanan kurallar sağlık ekibi ve doktor tarafından size aktarılacaktır.

Burun ameliyatı (rinoplasti)

Burun estetiği ameliyatları genel anestezi altında yapılabilmektedir. Uygun donanıma sahip hastane koşullarında ameliyathanede yapılması şarttır. Ameliyatlar kapalı ya da açık teknikle yapılabilir. Ameliyat duruma göre 1-2 saat sürebilmektedir.

Burun ameliyatı (rinoplasti) sonrası

Burun ameliyatı sonrası bazı durumlarda geçici morluk ve şişlikler oluşabilmektedir. Ama belli bir süre sonra bu durumlar ortadan kalkacaktır. Ameliyat sonrasında yara izi de kalmayacaktır. Doktorunuz bu konuda gerekli bilgileri size verecektir. Burun estetiği ameliyatı (rinoplasti) sonrası hasta tedbir olarak 1 gün hastanede kalmaktadır.

Tampon konulmuşsa 3 gün sonra tampon alınmaktadır. Nefes almayı engellememesi için kullanılan ateller 7. gün çıkarılır. Atel çıkarılmadan işe başlayabilen hastalar olmaktadır.

İlk birkaç gün boyunca çok hafif sızıntılar ve hafif tıkanıklıklar olabilmektedir.

Sigara kullanımı iyileşme sürecini olumsuz etkileyecektir. Tedavi sürecinde bazı dış etkenlere dikkat edilmelidir. Güneş ışığından 3 ay süre ile korunmak gerekir. Ayrıca yüzme, koşma ve benzeri aktiviteler kısıtlanmaktadır. Kontakt lens ve gözlük kullanımı hakkında doktordan ayrıca bilgi almak gerekir.

Tamamen iyileşme 3-6 ay sürebilmektedir.

WhatsApp WhatsApp (Çevrimiçi)